,,…oni fakt chodí ven!” (se Zdeňkem Daňkem), Galerie MY, Jablonec nad Nisou

Pro ty, kdo nesledují současné výtvarné dění soustavně, bude možná překvapením, že jeho součástí je početná skupina mladých malířů, kteří se svou tvorbou obracejí k přírodě a krajině.
Vážně se zamýšlejí nad vztahem člověka a přírody a snaží se být s přírodním prostředím v souladu. Hledání symbiózy a harmonických vztahů odpovídá i forma jejich obrazů. Používají tradiční malířské techniky a volí realistické způsoby zobrazení. Vycházejí z tradice, mají respekt k osobnostem krajinářské malby, ale nejsou to žádní povrchní staromilci – experimentují, přicházejí s novými náměty, nastolují palčivé otázky, snaží se proniknout do hloubi přírodních dějů, které často zkoumají až s vědeckou důkladností.

Pod názvem – …oni fakt chodí ven! se v Městské galerii MY uskuteční výstava dvou výrazných osobností z řad mladých výtvarných umělců, jejichž tvorba vzniká na základě bezprostředního kontaktu s přírodou. Chodit ven znamená pro Adama Kašpara a Zdeňka Daňka vydávat se za skutečnými prožitky do krajiny. Zda vlastní malování probíhá přímo v plenéru, nebo v ateliéru, to už není tak důležité.

Adam Kašpar se narodil v roce 1993 v Litomyšli. V letech 2012–2018 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malířství Martina Mainera. Nyní žije a tvoří v Hanušovicích.

Snaží se přírodní svět důvěrně poznat a pochopit jeho zákonitosti. To ho přivádí k zájmu o přírodní vědy, zejména geologii a paleontologii. Má v sobě nejen bohatou básnickou představivost, ale také potřebu s vědeckou důkladností objevovat. Kašparovo malířské dílo obsahuje cykly věnované lesům, horám, vegetaci; v poslední době ho inspiruje zejména zrod Země a její složení. Za krajinou, která o tom vypovídá, se vydává na studijní cesty do Skotska či Mongolska. Jeho obrazy jsou oslavou přírody, jejího ušlechtilého majestátu i věčného trvání.

Pro druhého vystavujícího, Zdeňka Daňka, ročník 1977, je přírodní svět také základní inspirací, i když se nevyhýbá ani jiným malířským námětům. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové studoval v letech 1996–1999 malířství u Pavla Nešlehy, ale také filmovou a televizní grafiku u Jiřího Bárty, na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1999–2003 v ateliéru klasické malby Zdeňka Berana.

Maluje v okolí Prahy, v Choltické oboře na Pardubicku, v zámeckých parcích, na Šumavě i v jiných českých a moravských horách. Inspiruje se neporušenou krajinou, ale také se kriticky vyjadřuje k necitlivým zásahům člověka v přírodním prostředí.

(MGMY)