Říj 15

BARBORA KUNDRAČÍKOVÁ: KRAJINA 2018

Adam Kašpar/ Krajina

Svět je všechno to, co je.

– Alva Nöe

 

Obrazy dokáží, lépe nežli slova, zprostředkovat celistvou zkušenost s tím, co je komplexní – se světem. Dlouhou dobu dokonce existovala představa, že svět se – viděno z lidské perspektivy – z obrazů přímo skládá. Ačkoli tomu tak není, nebo alespoň ne zcela, obrazy jsou rozhodně jedním z prostředků, jímž se k němu přibližujeme – a to prostředkem výjimečným, protože spojují technické předpoklady s těmi filosofickými. To, co je vidět, vždycky převyšují – umožňují pochopení, protože podobně jako modely aspirují na rámcovou představu věci a převádí ji v přijatelné měřítko, zároveň jsou ale samy porozuměním podmíněny.

Adam Kašpar patří do okruhu realistů, je bytostným krajinářem – v tomto směru navazuje na bohatou tradici spojenou v českém prostředí především se jménem Julia Mařáka. Toto „radikálně tradiční“ zaměření je důvodem, proč se na půdoryse jeho malby, svěží – rychlé – sebevědomé, rozprostírá síť otázek, které jsou spíše než aktuální, obecné: Je realismus stále živým stylem? Může nám o světě cokoli říci – tím spíše cokoli nového? Je umění skutečně způsobem komunikace – je metodou? A co pak znamená dobře si ji osvojit a přitom stále usilovat o novost, o čerstvost? Všechny jsou bezpochyby legitimní, žádná však neodpovídá na to podstatné – co to je dobré umění, respektive co to je dobrý obraz? Člověk stojí uprostřed světa a k tomuto světu se nějakým způsobem vztahuje. Vidí jej a cítí, má tělo, vládne imaginací a tvořivostí. To vše je ale pouhý předpoklad – dobré umělecké dílo je podmíněno cílem. Tím přitom může být právě porozumění tomu, co nás obklopuje, co mimo jiné, především, vidíme. Realismus zároveň neochvějně připomíná základní krédo lidské existence, a sice že ačkoli jej vnímáme každý po svém, ze své vlastní perspektivy, ačkoli se soustředíme na konkrétní detaily, málokdy na celky, svět je jen jeden. Je komplexní a bohatý, a největší radostí je, se mu přibližovat. Adam Kašpar je mladý autor, ale už teď je potěšením jeho práci sledovat, právě proto, že o ní také přemýšlí – a nepřichází přitom o pel jednoduchosti a krásy.

About the Author:


Sorry, the comment form is closed at this time.