Bosna a Hercegovina

Na začátku dubna jsme s cestovatelem Tadeášem Šímou navštívili Národní park Sutjeska v Bosně a Hercegovině, ve kterém mimo jiné roste údajně největší horský prales Evorpy - Peručica. Celý projekt byl zaměřen na rozvoj ekoturismu v BiH a uskutečnil se v rámci partnerství ČR a UNDP. Díky laskavé spolupráci všech zainteresovaných stran (UNDP, NP Sutjeska) jsem měl možnost čtrnáct dní malovat přímo v pralese a bezprostředním okolí. Obrazy které vznikly můžete vidět v Galerii - Archivu lesa.