Adam Kašpar – Hlinsko

Vernisáž 2.10.2020 v 17 h
Výstava potrvá od 3.10. do 6.12.2020
http://www.mmghlinsko.cz/

V současné umělecké tvorbě lze vedle postmoderních a
konceptuálních tendencí vysledovat také určitý návrat
ke klasické krajinomalbě, ztvárňované dnešní perspektivou.
Jedním z nejvýraznějších domácích autorů je v tomto směru
momentálně Adam Kašpar - rodák z Litomyšle a absolvent
Ateliéru Malířství profesora Martina Mainera na Akademii
Výtvarných umění v Praze. Přírodu, jako dominantní téma
svých prací, malíř zobrazuje precizní realistickou technikou.
Pakliže se v jeho obrazech nachází člověk nebo architektura,
vždy jde o zanedbatelnou pomíjivou stopu, v kontrastu s dominantní věčnou přírodou. Autorovi navíc nejde o obecný
námět, ale konkrétní místo, jehož specifický charakter pak
převtěluje do obrazu, ve kterém krajina znovu ožívá obohacena o malířovu uměleckou interpretaci.

Martin Horák

Galerie Hlinsko